Πιστοποιητικό ποιότητας ΙSO 9001

My Greek Real Estate - ISO 9001

Η εταιρεία μας έχει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001. Οι διαδικασίες ποιότητας και τα έντυπα παραπόνων σας εξασφαλίζει ότι τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη.

My Greek Real Estate - Naquatec - ISO 9001 Quality