Χρηματοδότηση – Νομικές Υπηρεσίες

My Greek Real Estate - Financial / Legal

Οι υπήκοοι της ΕΕ μπορούν να αγοράσουν ελληνικά ακίνητα ελεύθερα. Άλλοι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να βρουν κάποιους περιορισμούς κοντά σε στρατιωτικές βάσεις ή κοντά σε εθνικά σύνορα.

Τα ακόλουθα βήματα απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η αγορά μιας ελληνικής ιδιοκτησίας.

 

Διορισμός Δικηγόρου

Πάντα πρέπει να διορίσετε δικηγόρο για την αγορά μιας ελληνικής κατοικίας. Αυτός είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συναλλαγής. Αυτός θα ελέγξει τους τίτλους του ακινήτου και θα συντάξει την πράξη που θα προστατεύει τα συμφέροντά σας. Αν μια ελληνική ιδιοκτησία δεν περιλαμβάνεται στο Κτηματολόγιο, δικηγόρος πρέπει να ερευνήσει στο Υποθηκοφυλάκειο και να εξασφαλίσει ότι ο πωλητής κατέχει τίτλο ιδιοκτησίας.

Ο δικηγόρος πρέπει επίσης να βεβαιωθεί ότι η ελληνική ιδιοκτησία είναι απαλλαγμένη από βάρη, όπως υποθήκες ή προσημειώσεις υποθήκης και χωρίς αξιώσεις. Η αμοιβή του είναι συνήθως 1-2%.

Διορισμός Συμβολαιογράφου

Η αγορά των ελληνικών ακινήτων σας ολοκληρώνεται μόνο όταν υπογραφεί συμβολαιογραφική πράξη, η οποία αποτελεί δημόσιο έγγραφο και ως δημόσιο έγγραφο εξασφαλίζει την ακρίβεια και την εγκυρότητα της συμφωνίας μεταξύ πωλητή και αγοραστή. ΜΗΝ υπογράψετε ιδιωτικά έγγραφα, καθώς αυτά είναι άκυρα. Η αμοιβή είναι περίπου 1-2%.

Ένα επιπλέον ποσό τάξης του 0,5% απαιτείται από το Υποθηκοφυλακείο.

Φορολόγηση των Ελληνικών Ακινήτων

Η αγορά ακινήτου στην Ελλάδα υπόκεινται σε φορολογία. Ο φόρος υπολογίζεται επί της αξίας της σύμβασης και υποχρεωτικά πρέπει να καταβληθεί από τον αγοραστή πριν από την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης (σύμβαση). Είναι 11%.

Φόρος vs Αξία της Αγοράς

Αυτό είναι συχνά ένα ερώτημα από ξένους αγοραστές, όπου τις περισσότερες φορές δεν συμπίπτουν. Η φορολογική αξία είναι συνήθως χαμηλότερη ειδικά για κατοικίες εκτός σχεδίου. Παρακαλώ καλέστε έναν αντιπρόσωπο για να σας εξηγήσει αυτό το σημείο.

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

Οι ξένοι αγοραστές πρέπει να υποβάλουν αίτηση για αριθμό φορολογικού μητρώου πριν από την απόκτηση.

Μπορώ να ολοκληρώσω τη συναλλαγή από τη χώρα μου;

Ναι, μπορείτε. Το ελληνικό προξενείο στη χώρα σας μπορεί να πραγματοποιήσει νομικές ενέργειες στη χώρα σας. Μπορείτε επίσης να χορηγήσετε πληρεξούσιο εκπροσώπησης με την υπογραφή σας σε ένα φίλο, συγγενή ή ακόμα και  δικηγόρος, ο οποίος θα ολοκληρώσει τη συναλλαγή.

Κτηματολόγιο

Μόλις η αγορά ολοκληρωθεί  πρέπει να  εγγραφεί στο κτηματολόγιο.