Δημόσια Έργα

Naquatec Public Works

Η εταιρεία Naquatec κατέχει πιστοποιητικό από το υπουργείο δημοσίων έργων, που της επιτρέπει να δηλώνει συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα. Έχουμε εκτελέσει πολλές συμβάσεις στο δημόσιο τομέα, από πεζοδρομήσεις, μέχρι πολύ εξειδικευμένα έργα όπως αποκατάσταση χωματερής σκουπιδιών,  την αποκατάσταση δασών από πυρκαγιές, τον έλεγχο της διάβρωσης και μαλακά και σκληρά συμβάσεις εξωραϊσμού.

Συμβάσεις έχουν εκτελεστεί σε όλη την Ελλάδα, μέχρι τα σύνορα με την Αλβανία και την Τουρκία έως και  πολύ νότια του νησιού της Κρήτης.

Έχουμε ένα πολύ εξειδικευμένο προσωπικό που γνωρίζουν καλά τις τοπικές συνθήκες σε όλη την Ελλάδα και που μας επιτρέπει να προσφέρουμε λύσεις οπουδήποτε και παντού.

Naquatec Public WorksNaquatec Public WorksΠτυχίο Naquatec